آدرس: قم؛ میدان ارتش، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان پروفسور حسابی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم و دانشگاه های استان قم

تلفکس ریاست: 32851911-025

تلفن تماس روابط عمومی و رسانه: 32103145-025

ایمیل روابط عمومی: qom@nahad.ir

سامانه پیام کوتاه: 3000135765

 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم می باشد