راهبردهای الزامی:

1ـ توانمندسازی فعالان فرهنگی ـ سیاسی

2ـ اهتمام به توسعه دانش‌افزایی استادان

3ـ تعامل با گروه معارف

4ـ حضور عالمانه دفاتر نهاد

5ـ مسجدمحوری

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم می باشد