ویژه‌نامه‌ی نهم دی
https://qom.nahad.ir:8443/index.jsp?siteid=193&fkeyid=&siteid=193&pageid=76940
يکشنبه ٣ دی ١٣٩٦ادامه خبر >>

ویژه‌نامه‌ی هفته‌ی وحدت حوزه و دانشگاه
https://qom.nahad.ir:8443/index.jsp?siteid=193&fkeyid=&siteid=193&pageid=76886
يکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦ادامه خبر >>

ویژه‌‌نامه‌ی هفته‌ی وحدت
https://qom.nahad.ir:8443/index.jsp?siteid=193&fkeyid=&siteid=193&pageid=66440
شنبه ١١ آذر ١٣٩٦ادامه خبر >>

ویژه نامه ی محرم
https://qom.nahad.ir:8443/index.jsp?siteid=193&fkeyid=&siteid=193&pageid=65605
يکشنبه ٢ مهر ١٣٩٦ادامه خبر >>

عاشورا در انديشه امام خمينی‏ قدس سره‏
عاشورا در انديشه امام خمينی‏ قدس سره‏
چهارشنبه ١٥ آبان ١٣٩٢ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم می باشد